• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ szkodliwych substancji chemicznych na zdrowie dzieci

Duża grupa mężczyzn ściera się z problemem łysienia. Niektórzy z nich decydują się na wykonanie przeszczepu włosów, jakim absorbuje się chirurgia plastyczna. W ogólności rzecz biorąc mężczyźni na pewno rzadziej poddają się operacjom plastycznym, a ponieważ łysienie u kobiet wolno w dużej mierze wyleczyć innymi metodami, zagadnienie przeszczepu włosów dotyczy po największej części płci męskiej. Chirurgia plastyczna egzekwuje przeszczep użytkując włosy pacjenta, jakie zazwyczaj znajdują się na tylniej części głowy. Metoda, którą zwykle się stosuje, polega na przeszczepieniu pojedynczych mieszków włosowych. Chirurgia plastyczna charakteryzuje się bardzo precyzyjnymi operacjami, czego przykładem może być niezmiernie czaso i pracochłonny przeszczep włosów. Przed zabiegiem konieczne jest dogłębnie omówienie z pacjentem przebiegu operacji oraz jego oczekiwań względem pooperacyjnych efektów – mikropigmentacja włosów. Chirurgia odtwórcza włosów znajduje coraz więcej sympatyków, też w Polsce. Pierwszy taki zabieg w stworzonym przez nas kraju został wykonany w 1984 roku.

1. Zobacz szczegóły

2. Dowiedz się teraz

3. Przeczytaj więcej

4. Otwórz link

5. Kliknij tutaj

Categories: Zdrowie

Comments are closed.