• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia teatru francuskiego: Od klasycyzmu do absurdalizmu.

Komiks, takim, jaki znamy go dzisiaj, jest w porównaniu z innymi gatunkami sztuki stosunkowo młody. Choć bezsprzecznie można odwoływać się aż do starożytności i średniowiecza wypatrując jego korzeni, to niemniej jednak obecną formę komiksy zyskały stosunkowo niedawno, bowiem na początku dwudziestego wieku. Jako młody gatunek był traktowany jako coś gorszego, dla niewybrednych gustów. Komiksy relacjonowały awanturnicze bądź żartobliwe historie, które nie zdobywały uznania w oczach elit. Do tego był niezwykle z zapałem czytany przez młodych czytelników oraz obawiano się, że odciągnie on ich od literatury. Lecz stopniowo, kiedy za uprawianie tej sztuki brali się co bardziej uznani rysownicy oraz scenarzyści, zaczął zyskiwać uznanie – sprawdź komiksy po angielsku dla dzieci. W Stanach Zjednoczonych odbył się nawet proces, którego finiszem było uznanie komiksu za dzieło sztuki. Jeszcze w latach osiemdziesiątym przyznanie się do czytania komiksów nie było poprawnie widziane w tak zwanym odpowiednim towarzystwie. Lecz teraz komiksy zyskują nawet status sztuki ludowej Ameryki. Dzisiaj komiksy mają własne festiwale, nagrody i uznanie. Kolejne pokolenia twórców już wychowanych na komiksach umieją używać tej formy sztuki odnajdując dla niej nowe środki wyrazu.

1. Dowiedz się więcej

2. Przejdź dalej

Muzyka a zdrowie emocjonalne: Terapeutyczna siła dźwięku.

Categories: Hobby

Comments are closed.